Mame Kurogouchi Fall/Winwer 2022 Collection「Land」信州の⼭々を巡り、同地で連綿と受け継がれた多様な⽂化を吸収し、⼈類史における最古の⽂化的企ての着地点である縄⽂時代へと辿り着く

■Mame Kurogouchi

www.mamekurogouchi.comCONTENTS