Mame Kurogouchi 2021 Spring/Summer Collection「Window」他人の家の窓にかかるカーテンからその奥にある世界へ想いを馳せる日常、自身の内へと向かう旅

Photographer : Yuichiro Noda
Stylist : Yuriko E
Hair : Waka Adachi
Makeup : UDA
Model : Amane, Hyo Kagou, Kaho Kobayashi, Marina, Fubuki Tampo and Sen Zhao

Director : Yoshiyuki Okuyama
Camera : Hinako Kotaki
Lighting : Takuma Saeki
Styling : Mame Kurogouchi
Model : Miho Shida
Hair & Make-up : Yoshikazu Miyamoto
Music : Seiho
Colorlist : Yuji Ito
Offline Editor:Ro Hakuhi
Online Editor : Shunsuke Endo
Producer : Wataru Watanabe,Toshiomi Nakakimura
Production : CEKAI

Cooperation
Yatsugatake Museum of Art
Katakurakan
Massanchi

 

■Mame Kurogouchi

www.mamekurogouchi.com